Wat is AdminX-tool?

AdminX-tools zijn een reeks van beveiligings- en beheerfuncties voor de zakelijke dienst Dropbox Business. Het zorgt vooral stroomlijning van het beheer van de beveiliging rond samenwerking in de cloud.

Een van de eerste elementen in dat programma, de teammap, moet het IT-team in staat stellen:

  • Het verbeteren van de toegangsrechten van team- of submappen en gebruikers binnen en buiten de organisatie selectief toegang geven tot specifieke mappen.
  • Via teammapbeheer kunnen de beheerders alle teammappen weergeven op een tabblad.
  • Met synchronisatiebeheer kan gekozen worden welke onderdelen automatisch gesynchroniseerd worden met bedrijfscomputers.

Dropbox wil met AdminX ook zorgen dat Dropbox eenvoudiger in gebruik wordt. Hierdoor kunnen trainingskosten omlaag. Dit doen ze met:

  • Een nieuw controlelogboek logt meer gebeurtenissen (toevoegingen, bewerkingen en verwijderingen van bestanden), zodat beheerders nauwkeuriger inzicht in het doen en laten van eindgebruikers krijgen.
  • ‘Beheerde groepen’ komen beschikbaar voor alle Dropbox Business-beheerders en bieden extra controle over de organisatie van het team.
  • Limiet instellen voor het aantal apparaten dat kan worden gesynchroniseerd, om zodoende onbevoegde toegang te voorkomen.